Pitagora - jezici
Predškolski
http://www.pitagora-jezici.com.hr/general.html

© 2016 Pitagora - jezici

Novosti!

 

 

Program za predškolsku djecu koji se provodi u školi stranih jezika Pitagora provodi se kroz igru, priče, brojalice, zagonetke, crtanje, pjevanje, plesanje i glumu tako da djeca jezik uče na spontan način, bez pritiska.

Grupe: 6 do 10 polaznika
Obim programa: 60 školskih sati
Održavanje nastave: tijekom školske godine jednom tjedno po jedan školski sat (35 min)

  • Istraživanja pokazuju da usvajanje jezika u dobi od 3 do 7 godina omogućava djeci puno bolje usvajanje jezičnih zakonitosti stranog jezika te osigurava bolji izgovor i tečnost, te bolje spontano snalaženje i u govoru i u pisanju na stranom jeziku i napredovanje na srednjim i višim stupnjevima. Istraživanje moždanih funkcija pokazalo je da mozak nakon 10-e godine počinje usporavati sposobnost "upijanja" jezika
  • Mlađa djeca lakše nauče izgovor stranog jezika
  • Djeca koja su učila strane jezike u predškolskom uzrastu postižu bolje rezultate na standardiziranim testovima čitanja, pisanja i matematike, od one djece koja nisu učila jezike. Oni također imaju veći kognitivni razvoj u područjima kreativnosti, divergentnog razmišljanja i mentalne fleksibilnosti
  • Djeca koja uče strane jezike imaju više osjećaj samopostignuća u školi
  • Djeca koja uče strane jezike uče poštovati strane kulture
  • Rano učenje jezika povećava uspijeh učenja u osnovnoj, srednjoj školi i na fakultetu Izvor: Practical Handbook to Elementary Foreign Language Programs (FLES)

The Monkey is back

Content on this page requires a newer version of Adobe Flash Player.

Get Adobe Flash player