Pitagora - jezici
Đački
http://www.pitagora-jezici.com.hr/layout-and-design.html

© 2016 Pitagora - jezici

Novosti!

 

 

Engleski jezik

Njemački jezik

Talijanski jezik

 

Program đačkih tečajeva prilagođen je uzrastu djece i osmišljen tako da sustavno razvija i usavršava njihove jezične vještine.

Grupe: 6 do 12 polaznika
Obim programa: 66 školskih sati
Održavanje nastave: tijekom školske godine jednom tjedno po dva školska sata (2x45 min)

Rano učenje stranih jezika u Hrvatskoj tek u novije vrijeme dobiva publicitet kakav zaslužuje. U Pitagori se od osnutka osobita pažnja pridaje mlađim uzrastima-predškolcima i osnovnoškolcima. Provedena testiranja učenika uključenih u Projekt ranog učenja stranih jezika koje je proveo Filozofski fakultet u Zagrebu i njihovih vršnjaka koji strani jezik uče od 4. razreda osnovne škole pokazala su da su učenici iz Projekta došli do stupnja bolje opće usvojenosti jezika na svim razinama, što se posebno odnosi na izgovor i na njihovu komunikacijsku kompetenciju. Kako su učenici rasli, njihovo znanje stranog jezika sve je više napredovalo, a rezultati istraživanja su, između ostaloga, pokazali da su:

  • sposobni komunicirati na usmenoj i pisanoj razini i da koriste odgovarajuće strategije komunikacije i učenja
  • usvojili potrebne jezične strukture
  • razvili svoju jezičnu svijest, te imaju pozitivan stav prema stranom jeziku
  • sposobni čitati izvorne književne tekstove (lektiru) na stranom jeziku.