Pitagora - jezici
REZULTATI CAMBRIDGE ISPITA
http://www.pitagora-jezici.com.hr/rezultati-cambridge-ispita.html

© 2017 Pitagora - jezici
 

REZULTATI CAMBRIDGE ISPITA

Rezultati za 2017.g. biti će dostupni od veljače za svakog kandidata po završetku svakog ispita. Radi zaštite podataka rezultati su objavljeni imenom i prvim slovom prezimena.

 

 

YLE diplome stižu 6-8 tjedana nakon ispita te će nakon toga biti distribuirane u dogovoru s matičnim školama.