Pitagora - jezici
SAT
http://www.pitagora-jezici.com.hr/sat.html

© 2017 Pitagora - jezici
 

            

 

 

 

 

Termini polaganja 2016./2017.
http://sat.collegeboard.com/register/sat-international-dates

Pitagora je službeni testni centar za polaganje SAT-a postala u siječnju 2009 i jedina je škola u Hrvatskoj u kojoj se na jednom mjestu mogu položiti svi akademski ispiti potrebni za studij u inozemstvu. 

SAT (Scholastic Aptitude Test) je test sposobnosti koji se koristi kao prijemni ispit za upis na dodiplomske programe u SAD-u ali i na određenim fakultetima u Europi. Polažu ga, kako međunarodni studenti, tako i domaći, američki studenti kao dio upisnog procesa za studij.

Postoje dvije vrste SAT-a:

  • SAT Reasoning - sastoji se od dva dijela: matematički dio i jezični dio.
  • SAT Subject - dodatni test znanja koji se ponekad traži od učenika koji upisuju dodiplomski studij u SAD-u. Test je isključivo iz jednog predmeta, koji ovisi o studiju koji se upisuje, npr. iz matematike, kemije, njemačkog, povijesti, umjetnosti i slično.

Opis testa:
SAT Reasoning i SAT Subject se polažu u službenom administracijskom centru na papiru (znači da su ”paper based”). SAT Reasoning traje 3 sata i 45 minuta. SAT Subject ima različito vrijeme trajanja ovisno o predmetu koji se polaže.

Prijava:
Testove SAT Reasoning i Subject možete prijaviti isključivo preko službene internetske stranice testova, www.collegeboard.com. Pitagora ne može kao treća strana vršiti prijave kandidata.

Cijena testa:

Sve cijene: www.collegeboard.com/student/testing/sat/calenfees/fees.html 

Plaćanje:
Postoji nekoliko načina plaćanja testa. Naša preporuka je da izaberete plaćanje kreditnom karticom (American Express, MasterCard, VISA, Discover). Plaćanje se vrši prilikom prijave na službenoj internetskoj stranici testa. Ukoliko želite informacije o preostalim načinima plaćanja, molimo posjetite službenu internetsku stranicu testa http://www.collegeboard.com. Postoji mogućnost da navedeni datumi, zbog popunjenosti, budu nedostupni u trenutku vaše prijave. Savjetujemo vam stoga da se za polaganje testa prijavite dovoljno unaprijed kako biste osigurali željeni termin.

VAŽNO: Ispit se ne može platiti u testnom centru Pitagora!

Priprema za polaganje:
Pitagora omogućuje pripremu za uspješno polaganje testa SAT Reasoning kroz svoje tečajeve. Za sve dodatne informacije obratite se u tajništvo škole ili na e-mail:sat@pitagora-jezici.com.hr

Polaganje:
SAT Reasoning i SAT Subject se polažu u službenom administracijskom centru za SAT Reasoning i SAT Subject u Privatnoj jezičnoj gimnaziji Pitagora, Držićeva 8, 21000 Split. Ispiti počinju u 8.00.

Učestalost polaganja testa:
SAT Reasoning i SAT Subject možete polagati u svakom dostupnom datumu testiranja.

 

Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject:
Svaki kandidat koji položi SAT Reasoning i SAT Subject ima pravo na dvije vrste certifikata s rezultatima:

  • Online score report – rezultati testa dostupni su online na službenoj stranici http://www.collegeboard.com nekoliko tjedana nakon datuma polaganja testa. Za uvid u rezultate svaki kandidat se treba logirati na službenu stranicu putem vlastitog login-a
    i password-a.
  • Mailed score report – certifikat s rezultatima koji se šalje na kućnu adresu kandidata i na adrese institucija koje je kandidat prijavio za primanje rezultata. Točan datum dostave ovisi o lokaciji na koju se isporučuje.

Valjanost rezultata:
Rezultati SAT Reasoning i SAT Subject testiranja vrijede do sljedećeg polaganja ovih testova.