Ispitni rokovi - Jezici vijesti - Pitagora jezici

Go to content

Main menu:

Ispitni rokovi

Pitagora jezici
Published by in Vijesti ·
 
Sukladno standardima i normativima te načinu i postupku utvrđivanja ispunjenosti uvjeta u ustanovama za obrazovanje odraslih /NN 129/08/ ravnatelj škole stranih jezika „Pitagora“ objavljuje
 
ISPITNE ROKOVE
od 15.siječnja do 01. veljače 2022., te
od 01. do 30 lipnja 2022.
 
1/ Polaznik je dužan ispit prijaviti najmanje 15 dana prije ispitnog roka, a ustanova je dužna polaznika informirati o rasporedu polaganja ispita najmanje 8 dana prije polaganja ispita.

2/ Polaznik ne može pristupiti polaganju ispita iz višeg obrazovnog razdoblja /modula/stupnja/ ako nije uspješno završio prethodno obrazovno razdoblje / modul /stupanj/

3/ Polaznik koji je tri puta neuspješno polagao ispit iz pojedinog jezika upućuje se na polaganje ispitapred povjerenstvom koje imenuje stručno tijelo utvrđeno Statutom ustanove.

4/ O ispitu se vodi zapisnik sukladno Pravilniku o sadržaju, obliku te načinu vođenja i čuvanja andragoške dokumentacije / NN 129/08/


Ravnatelj: Perica Barbaroša, prof.


Monthly Posts
Categories
Clouds
Vijesti
PJG Facebook
Back to content | Back to main menu